باسلام خدمت شما دوستان عزیز، تصمیم گرفتیم که هر چند وقت این مسابقه رو برگزار کنیم و تبلیغ رایگان در لینک یاب درج کنیم و پس از استقبال از دور قبل که جایزه اون تبلیغ رایگان گروه و کانال تلگرام بود، تصمبم گرفتیم در این دور جایزه نقدی هم اضافه کنیم. روند مسابقه: ما ۳۰…